UNESCO TEK

IME TEKA

3. UNESCO TEK MLADIH PTUJ 2015

DATUM IN START TEKA

20.05.2015, 09.30

TRASA TEKA

Trasa 3. UNESCO tek mladih Ptuj 2015

OPIS TEKA

UNESCO ASP tek mladih povezuje kulturo športa in zdravja s kulturo miru. Teku otrok, učencev, dijakov in učiteljev iz cele Slovenije in tujine se vsako leto pridružujejo tudi številni ambasadorji. Na teku bodo namreč sodelovali tudi znani športniki, kulturniki, znanstveniki, gospodarstveniki, medijske osebnosti, skratka tisti, ki so v srcu in glavi zavezani UNESCO idealom in bodo tekli skupaj z mladimi ali pa se bodo pridružili in s svojim sporočilom pospremili mlade na startu. S svojo udeležbo bodo prispevali k motiviranju mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog in k promociji vzgoje za kulturo miru, za strpnost in odprtost do različnosti, za mir, pravičnost in enake možnosti vseh mladih sveta.

  1. S tekom srbimo za motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog.
  2. Promoviramo tek in interakcijo mladih z vrstniki in odraslimi in tako oblikujejo pozitivno samopodobo, se učijo obvladovanja lastnih čustev in premagovanja samega sebe.
  3. S tekom krepimo osebni razvoj posameznika, ki se od spoznavanja sebe odpira v odnose z drugimi in razvija lastne potenciale.
  4. S tekom spodbujamo varovanje kulturne dediščine in razvijamo odgovornost, ki je povezana s pravicami in dolžnostmi posameznika do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (tek bo potekal po ulicah starega mestnega jedra in mu tako dodal mladostni utrip).- S tekom razvijamo prvine vzgoje za kulturo miru in medkulturno vzgojo. Poznavanje lastnih zmožnosti in medsebojno preizkušanje povečuje etično občutljivost do pripadnosti posamezni skupini, pozitivna identiteta pa je temelj za strpnost in odprtost do različnosti v lastnem okolju in do drugih.
  5. Tek povezuje in razvija načela sodelovanja ter utrjuje medsebojno pripadnost v mreži.

PRIJAVE, KONTAKTI

Gimnazija Ptuj

POVEZAVA NA SPLET

http://unesco.gimptuj.si/

FOTOGRAFIJE PRETEKLIH TEKOV

2. UNESCO tek mladih Ptuj 2014

POSEBNOST, ZANIMIVOST

Častno pokroviteljstvo 3. UNESCO ASP teka prevzemata letos OKS in Atletska zveza Slovenije.

Letonji slogan pa je: Vedno na pravi poti – brez dopinga do cilja.